Pašvaldībām

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

GeoGIS karšu pārlūks

GeoGIS karšu pārlūks – Pievienotā vērtība Jūsu ģeotelpiskajiem datiem!


Veicot tirgus izpēti un analīzi, secinājām, ka vairumam mūsu aptaujāto pašvaldību ir problēmas ar vienotas, personalizētas ģeotelpiskās informācijas pieejamību un izmantošanas iespējām. Ģeotelpiskās informācijas apkopošana un uzturēšana ir resursu ietilpīgs process, bet pašvaldībām nav pietiekošu resursu kvalitatīvam tehniskam nodrošinājumam.

 

Esam radījuši risinājumu GeoGIS karšu pārlūka veidolā:

 • GeoGIS sistēma spēj sasaistīt visus pašvaldības digitālos ģeotelpiskos datus vienotā karšu pārlūkā vienā interneta vietnē. Tas ļauj visām pašvaldības struktūrvienībām piekļūt aktuālai, uzskatāmai un vienotai informācijai jebkurā laikā;
 • ĢeoDATI sniedz servera nodrošinājumu un piešķir lietotāju pieeju (lietotājvārdus un paroles). Tas nodrošina piekļuvi sistēmai no jebkuras vietas, kur pieejams interneta pieslēgums;
 • GeoGIS piedāvā neierobežotu informācijas izmantošanu vienas gada abonēšanas maksas ietvaros;
 • GeoGIS ir veidota uz MapGuide Open Source programmatūras bāzes. Tas paver datu bāzes pielāgošanas iespējas ērtākai karšu pārlūka lietošanai.
 

Jūsu ieguvumi, lietojot GeoGIS karšu pārlūku:

 • izmaksu optimizācija – ārpakalpojums neprasa licenču iegādi, servera uzturēšanu un papildus darbinieku algošanu un apmācību;
 • laika ietaupījums – samazināts ieguldāmā darba apjoms, meklējot informāciju;
 • ērta vizuālo materiālu sagatavošana;
 • piekļuve kvalitatīvai, aktuālai, viegli pieejamai, uztveramai, lietojamai un izdrukājamai informācijai;
 • ātrāka un efektīvāka informācija, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanā;
 • visa pašvaldības rīcībā esošā ģeotelpiskā informācija vienā kopējā vietnē, un ir pasargāta no datu zudumiem drukāto dokumentu bojājumu rezultātā.
 

SIA "ĢeoDati" piedāvā veikt sekojošus darbus GIS izveidei un uzturēšanai Jūsu pašvaldībā:

 • teritoriālā plānojuma ievadi (dati nepieciešami vektoru datu formā – *.dwg, *.dgn, *.shp);
 • ortofoto kartes ievietošanu (nepieciešama informācija no Jums, kuru iegūsiet LĢIA);
 • kadastra kartes iekļaušanu un zemes vienību adrešu piesaisti (nepieciešama informācija no Jums, kuru iegūsiet no VZD);
 • dažādu ģeotelpisko datu iekļaušanu pēc Jūsu pieprasījuma, piemēram, zemes ierīcības projektus vai detālplānojumus;
 • aktuālo izpildmērījumu un topogrāfijas datu (inženierkomunikāciju un labiekārtojuma datu) automātisku ievadi līguma darbības laikā.

 

 

Pateicoties Ventspils Augsto tehnoloģiju parka atbalstam, esam izstrādājuši GeoGIS karšu pārlūka testa versiju Kuldīgas pilsētai.