Noderīga informācija

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Mērnieku dienu aicina svinēt arī Latvijā 05.03.2012 06:51

Merkators (1512-1594) bija viens no mūsdienu kartogrāfiskās sistēmas pamatlicējiem – viņš izgatavoja pirmo pasaules karti tā sauktajā cilindriskajā (Merkatora) projekcijā. Tas ļāva kuģa kursu uz reāli izliektās Zemes virsmas attēlot plaknē (kartē) kā taisni. Pēc šīs metodes navigācijas kartes tiek izgatavotas arī mūsdienās.

Sadarbībā ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm Latvijas Mērnieku biedrība 5.martā rīkos tematiskās lekcijas par kartogrāfijas un mērniecības vēsturi Latvijā un pasaulē, kā arī mērniecības izglītības un profesijas attīstību Latvijā. Savukārt Valsts zemes dienesta pārstāvji šajā dienā viesosies Latvijas Lauksamniecības universitātē, kur jaunajiem speciālistiem stāstīs par karjeras iespējām.

 „Latvijas mērniekiem līdz šim nav bijis savu profesionālo svētku, tāpēc ar šiem pasākumiem vēlamies celt mērnieka profesijas prestižu un aicināt jauniešus pievērsties tās apguvei. To ir iespējams paveikt tikai ciešā nevalstisko organizāciju, augstskolu un valsts sadarbībā. Ceram uz aktīvu skolu jaunatnes dalību mūsu organizētajās bezmaksas lekcijās,” norāda Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Klīve.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzver: „Merkatora paveiktais ir nozīmīgs  ieguldījums ne tikai kartogrāfijas attīstībā, bet ir arī pamats mūsdienu ģeotelpiskai  informācijai.  Viņa jubileja ir labs iemesls, lai iedibinātu jaunu tradīciju – Mērnieku dienu, kurā atgādinātu par mērnieku nozīmīgo lomu tautsaimniecībā un zemes īpašuma tiesību nostiprināšanā . Mūsdienās mērnieks vairs nav tikai tehnisks uzmērītājs, no viņa pieņemtajiem lēmumiem ir atkarīgs, kā tiks nospraustas robežas dabā un atrisinātas robežu strīdus situācijas.”

Eiropas Mērnieku un ģeotelpiskās informācijas dienā visā Eiropā tiek organizēti dažādi pasākumi, svinīgais seminārs notiks Briselē, uz kuru tiek aicināti Eiropas Savienības parlamenta deputāti. Savukārt Latvijā Eiropas Mērnieku un ģeotelpiskās informācijas dienai veltītas lekcijas 5.martā notiks vienlaicīgi Rīgā un Jelgavā:

  • plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedrā, Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 112.telpā;
  • plkst. 14.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 602.telpā.

 

Papildus lekcija plānota skolēnu pavasara brīvdienās 12.martā plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedrā, Rīgā, Alberta ielā 10, 313. telpā (fakultātes informācijas dienas ietvaros).

Lekcijās plānots apskatīt Merkatora ieguldījumu kartogrāfijas attīstībā, Latvijas kartogrāfijas vēsturi, kā arī ģeodēzijas un mērniecības izglītības un mērnieka profesijas vēsturi Latvijā. Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties arī vidējās izglītības mācību iestādes, lai uzaicinātu pie sevis biedrības pārstāvjus, kas skolēnus iepazīstinātu ar mērnieka profesiju ne tikai šajā dienā, bet arī jebkurā citā izdevīgā laikā.