Noderīga informācija

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Drīz būs pieejama Ģeotelpisko datu publicēšanas platforma DroneMAP4.Me! 01.11.2017 10:16

Šobrīd ir izstrādāta datu publicēšanas platforma un notiek aktīvs darbs pie platformas testēšanas, lai klientiem būtu pieejams kvalitatīvs produkts.

Izveidotā interneta vietne būs paredzēta galvenokārt ar droniem iegūto un apstrādāto ģeotelpisko datu izvietošanai, analīzei, uzglabāšanai un apmaiņai. Būtiska platformas priekšrocība būs iespēja tajā izvietot ortofotokartes, punktu mākoņus (point cloud) , 3D objektu datnes, kas veidotas vai apstrādātas jebkurā no tirgū pieejamām programmām un platformām. Izstrādātais produkts nodrošinās objektu attēlojumu 4 dimensijās – papildus objekta vizuālajam attēlojumam, lietotājiem būs iespējams redzēt objektu attēlojumu dažādos laika posmos, kā arī skatīt pievienotos informācijas slāņus. Piemēram, apskatīt objektu pirms būvdarbu vai rekonstrukcijas uzsākšanas, būvdarbu laikā un jau pabeigto gala rezultātu.

Iespēja izvietot Ventspils pilsētas objektus 3D formātā vienotā platformā ļaus vizualizēt pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, kā arī ērti demonstrēt iedzīvotājiem un citām sabiedrības grupām nepieciešamos infrastruktūras objektus dažādos laika momentos. Izstrādātai platformai ir potenciāls augt globālā tirgū tādos segmentos, kā būvniecība, ieguves rūpniecība, teritoriju pārvaldība.

Galvenie platformas lietotāji būs profesionālo pakalpojumu sniedzēji – ģeotelpisko datu ražotāji, kā arī to klienti – pašvaldības, būvnieki, projektu izstrādātāji u.c. Plānots, ka platforma tās lietotājiem būs pieejama jau šā gada nogalē.