Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Talsu novads

Talsu novadā savu darbību esam uzsākuši 2010. gada 12. oktobrī un Talsu pilsētu apkalpojam no 2007. gada jūnija.

 

Talsu novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus https://likumi.lv/ta/id/338551, kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Talsu novada teritorijā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību, kā arī ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Talsu novada teritorijā. Sarakstu skatiet saistošo noteikumu 2.pielikumā https://likumi.lv/ta/id/338551.

Šajos pašos noteikumos 1.pielikumā ir publicēti pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu, skatiet https://likumi.lv/ta/id/338551..

 

Talsu novada teritoriālās vienības:
           Talsu pilsēta
           Sabiles pilsēta
           Stendes pilsēta
           Valdemārpils pilsēta
           Ārlavas pagasts
           Abavas pagasts
           Balgales pagasts
           Dundagas  pagasts

           Ģibuļu pagasts

           Īves pagasts

           Kolkas pagasts

           Ķūļciema pagasts
           Laidzes pagasts

           Laucienes pagasts

           Lībagu pagasts

           Lubes pagasts

           Mērsraga pagasts

           Rojas pagasts
           Strazdes pagasts
           Valdgales pagasts
           Vandzenes pagasts
           Virbu pagasts

 

Plašāka informācija: www.talsi.lv