Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Kuldīgas novads

Kuldīgas novadā savu darbību esam uzsākuši 2010. gada 13. augustā un ar Kuldīgas pilsētu sadarbība ilgst jau no 2005. gada decembra.

 

Kuldīgas novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kuldīgas novadā”,  kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Kuldīgas novada teritorijā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību, ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Kuldīgas novada teritorijā. Sarakstu skatiet šeit .

Kuldīgas novada pašvaldība nosaka, ka izpildmērījumos obligāti ir jāattēlo kadastra informācija.

Ja tiek iesniegts demontāžas izpildmērījums, tas jānoformē atsevišķā plānā, un par tā reģistrēšanu tiek piemērota maksa 10.00eur +pvn, par vienu demontāžas shēmu.

 

Kuldīgas novada apstiprinātus pakalpojumu izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu skatiet .

 

Kuldīgas novada teritoriālās vienības:
           Kuldīgas pilsēta
           Ēdoles pagasts
           Gudenieku pagasts
           Īvandes pagasts
           Kabiles pagasts
           Kurmāles pagasts
           Laidu pagasts
           Padures pagasts
           Pelču pagasts
           Rendas pagasts
           Rumbas pagasts
           Snēpeles pagasts
           Turlavas pagasts
           Vārmes pagasts

 

Plašāka informācija: www.kuldiga.lv

 

Jusu ievērībai!

Šobrīd SIA "ĢeoDATI" Kuldīgas novadā sadarbojas ar SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un SIA "Mediju Centrs "Kurzeme"".

Uz noslēgto deleģēšanas līgumu pamata SIA "ĢeoDATI":

  • izveido, atjauno un uztur informāciju par SIA "Kuldīgas silumtīkli" siltumtrašu un SIA "Mediju Centrs "Kurzeme"" telekomunikāciju novietojumu Kuldīgas pilsētas teritorijā, izsniedz šo informāciju topogrāfisko plānu izgatavotājiem un veic topogrāfisko plānu saskaņošanu;
  • saskaņā ar 2010. gada 29. decembra Kuldīgas novada domes lēmumu ir noteikta topogrāfisko plānu saskaņošanas maksa 2,85 EUR apmērā par vienu topogrāfisko objektu, kurā attēlotas SIA "Kuldīgas siltumtīkli" siltumtrases. Maksu ir tiesīgs iekasēt SIA „ĢeoDATI”;
  • topogrāfisko plānu saskaņošanas maksa par vienu topogrāfisko objektu, kurā attēlotas SIA "Mediju Centrs "Kurzeme"" telekomunikācijas, ir 2,85 EUR apmērā. Maksu ir tiesīgs iekasēt SIA "ĢeoDATI";
  • maksa uzrādīta bez PVN.